หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์บูมกรีน
สั่งซื้อสินค้า
คำถามและคำตอบ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข่าวสาร-กิจกรรม
นโยบายบริษัท

ผลิตภัณฑ์ใหม่
ชุดกิ๊ฟเซ็ดเดินทาง

ติดต่อเรา

biobright.th@gmail.com

08-6796-3245,09-9516-5495

แผนที่ชื่อบริษัท (เดิม) : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไบโอไบรท์ ( ปี 2546 )
ชื่อบริษัท (ใหม่) : บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด( ปี 2551 )
ปีจดทะเบียน : ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)
เริ่มผลิต : ค.ศ. 2001
ประเภทธุรกิจ:ผลิตน้ำยาทำความสะอาดจากธรรมชาติทุกประเภท และ
                ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ปลอดสารก่อมะเร็ง ปลอด
                สารพิษตกค้าง  ปลอดสารโลหะหนัก  เช่น  สารหนู ตะกั่ว
                แคดเมี่ยม โครเมี่ยม ปรอท ซิลิเนียม นิกเกิล เป็นผลิตภัณฑ์
                เดียวที่ได้จากธรรมชาติโดยตรง มิใช่สารสกัดจากธรรมชาติ
                ช่วยในการบำบัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย ประหยัดน้ำ เป็นสูตรเข้มข้น
                จากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อนสามารถ
                ย่อยสลายได้ 96-98% ภายใน 1 เดือน  เกณฑ์ฉลากเขียว=90%

ผลิตภัณฑ์บูมกรีน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ปณิธานของไบโอไบรท์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
        ทางบริษัท ไบโอไบรท์(ประเทศไทย) จำกัด มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์
ปกป้องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยเฉพาะ
ระบบน้ำและอากาศ   ขบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่มีผลกระทบต่อมลภาวะ
ทางน้ำและอากาศ วัตถุดิบมาจากธรรมชาติ(Natural) 90-93%และสาร
Surfactant ที่สกัดจากธรรมชาติ(Bio) 7-10% สามารถย่อยสลายได้
ทางธรรมชาติ  มีการแตกตัวอย่างรวดเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ช่วย
บำบัดน้ำเสีย  ประหยัดน้ำเพราะล้างออกได้ง่าย ไม่เหนียวหรือลื่น และไม่
ทำลายโอโซนชั้นบรรยากาศของโลก


         ผลิตภัณฑ์บูมกรีน  เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาก
ธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูงสุด เป็นผลิตภัณฑ์รายแรกและรายเดียวของ
ประเทศไทยที่ได้เครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 จนถึงปัจจุบันจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม(สมอ.) มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

         บริษัท ไบโอไบรท์ เล็งเห็นธรรมชาติในอนาคต ได้ผลิตบูมกรีนสูตร
เข้มข้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาขยะล้นเมืองลดการใช้ทรัพยากร -
ธรรมชาติ ลดปัญหาอากาศเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุทั้งขวดพลาสติกและกล่องกระดาษที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้
และนำกลับมา ใช้ใหม่ได้ (Recycle)

          ปลอดภัยต่อระบบน้ำทิ้งและน้ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจึง
ย่อยสลายทางธรรมชาติได้หมด ไม่มีสารพิษตกค้าง น้ำที่เหลือจากการทำ-
ความสะอาดสามารถนำไปรดต้นไม้ ช่วยบำบัดน้ำเสียตามท่อระบายน้ำ เป็น
ผลิตภัณฑ์เดียวที่ใช้ระบบธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ ในขวดเดียวกัน
นอกจากทำความสะอาดแล้ว ยังสามารถดับกลิ่น ช่วยถนอมพื้นผิว
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัยและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นคุณค่า
ของสายน้ำ สายน้ำคือ สายแห่งชีวิต ควรลดการทิ้งของเสียและปริมาณ
ขยะลงสู่สายน้ำก่อนที่จะไม่เหลืออะไรตกทอดแก่ลูกหลานในอนาคต

“ให้สิ่งดี ๆ กับธรรมชาติ ธรรมชาติจะคืนสิ่งมีค่ามหาศาลกลับคืนมา”

(ลิขสิทธิ์)

ช่องทางติดตามnew website

Facebookดาวน์โหลด@Copyright 2008. All rights reserved. Powered by Boomgreen